Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Från och med 18 februari 2021 gäller nya förutsättningar för bidrag för sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande som omfattar ansökningar som inkommer från och med detta datum.