Bakgrundsinformation om Alvins fond

Stiftelsen Gustaf Adolf och Anna Maria Alvins fond till främjande av Sveriges naturskydd. Fondens avkastning ska användas för skydd och vård av fågelfaunan i Sverige.