Fakta om lodjur

Resultatet från senaste populationsberäkningen visar att det finns omkring 1 250 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.