Fakta om björn

Den senaste populationsberäkningen visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.