Pollinatörer och pollinering

Pollinatörerna har en mycket viktig roll i upprätthållandet av naturens växtsamhällen, jordbrukets växtproduktion och trädgårdsodlingen.