Nya trender för gräsmarksfjärilar i Sverige och Europa

Fjärilspopulationerna verkar inte längre minska lika snabbt som för fem år sedan, visar den uppdaterade Europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar för perioden 1990–2018. Trenden för Svenska gräsmarksfjärilar för åren 2010–2020 är svagt minskande under perioden.