Miljöövervakning av fåglar ger oss kunskap

Fågeltaxeringen är ett av de första miljöövervakningssystemen, med data från mitten av 1970-talet. Naturvårdsverket finansierar merparten, men även länsstyrelserna deltar i övervakningen. Själva räkningen av fåglarna genomförs nästan helt av frivilliga inventerare.

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2020Sidansvarig: David Schönberg Alm