Växter och djur

Vi får kunskap om tillståndet i miljön genom att inventera naturen och genom att övervaka miljön.