Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling har minskat med två tredjedelar sedan år 1990. Det är främst utsläppen från deponier som har minskat.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Joel Bengtsson