Halterna av marknära ozon kontrolleras över Sverige med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata (eller nära-realtidsdata). Detta diagram visar alla data för marknära ozon som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Johan Genberg Safont