Tidigare var industrin den enskilt största källan till utsläpp av zink (Zn) till luft i Sverige. Idag är förbränning av fasta biobränslen och inrikes transporter de största källorna till zinkutsläpp till luft.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali