Utsläppen av zink till luft domineras av metallindustrins järn- och stålproduktion samt av produktionen av koppar.

Sidan senast uppdaterad: 16 december 2020Sidansvarig: Evastina Grahn