Utsläppen av växthusgaser från produktion av el- och fjärrvärme varierar.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Frida Löfström