Utsläppsminskningar sker framför allt i den icke-handlande sektorn. Uppföljning indikerar att det finns behov av skärpt styrning.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Katarina Wärmark