De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2020Sidansvarig: Max Jonsson