Den skandinaviska vargstammen är inavlad. Efter att inavelsgraden sjunkit från 0,31 till 0,23 mellan 2005 och 2016 visade vargstammen en ökning av inavelsgraden 2017–2018, för att därefter sjunka något 2019. Den genomsnittliga inavelsgraden i Skandinavien 2019 är 0,24, vilket är en ökning med 0,01 från 2016.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Klas Allander