Utsläppen av svaveldioxid, SO2, har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränsle med lågt svavelinnehåll.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali