Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler är den största källan till utsläpp av sot.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont