Sammanlagt har 8,7 procent av Sveriges totala areal skogsmark skyddats, varav den största delen ligger i eller nära fjällen. Andelen som skyddats av den produktiva skogsmarken är 6 procent.

Sidan senast uppdaterad: 30 juni 2021