Partiklar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. De beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige. De årliga variationerna är stora och halterna under 2018 och 2019 var vid flera mätstationer något högre jämfört med de senaste årens halter.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström