Utsläppen av små partiklar, PM2,5, har mer än halverats sedan 1990, där industrin står för den största minskningen.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont