Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Halterna blir lägre ju längre norrut i Sverige vi kommer. Det beror på att södra Sverige i högre grad påverkas av intransport av partiklar genom vindar från övriga Europa.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström