Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Halterna blir lägre ju längre norrut i Sverige vi kommer. Det beror på att södra Sverige i högre grad påverkas av intransport av partiklar genom vindar från övriga Europa.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström