Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Det finns hittills för få mätningar av partiklar PM10 i regional bakgrund för att man ska kunna se någon trendutveckling. Mellan norra och södra Sverige finns en tydlig skillnad med betydligt lägre värden i norr.

Sidan senast uppdaterad: 29 december 2020Sidansvarig: Helena Sabelström