Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Det finns hittills för få mätningar av partiklar PM10 i regional bakgrund för att man ska kunna se någon trendutveckling. Mellan norra och södra Sverige finns en tydlig skillnad med betydligt lägre värden i norr.

Sidan senast uppdaterad: 16 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström