Industrin svarar för den största delen av utsläpp av PCB till luft. Utsläppen har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali