Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler står för drygt tre fjärdedelar av de svenska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, till luft.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali