Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler står för drygt tre fjärdedelar av de svenska utsläppen av PAH till luft.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali