De årliga maximala åttatimmarsmedelvärden av marknära ozon som uppmätts i regional bakgrund visar en svag minskning sedan början av 1990-talet. Generellt är halterna högre i södra Sverige än i norra. Ozon påverkar människors hälsa samt vegetationen negativt.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström