Halterna av marknära ozon kontrolleras över Sverige med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Dygns maximala åttatimmarsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för marknära ozon.

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2021Sidansvarig: Johan Genberg Safont