Den mängd mjölk vi dricker per år i Sverige motsvarar ungefär mängden mjölk som vi producerar. Över hälften av den ost vi äter i Sverige är importerad.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Jonas Allerup