Nedfall av metaller i regional bakgrund
(årsdeposition)

Utfasningen av bly i bensinen har gjort att exponeringen av bly via luften minskat betydligt. Större delen av de metaller som genom åren släppts ut i luften finns dock fortfarande kvar i marken där de fallit ned. Nedfallet är generellt lägre i norra Sverige.