Utsläppen av kväveoxider, NOx, har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont