De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter rapporteras ha minskat med 16 procent sedan år 2019. Utsläpp från flygresor har minskat med 70 procent.

Sidan senast uppdaterad: 29 april 2021Sidansvarig: Annemay Ek