Utsläppen av kadmium (Cd) till luft har minskat med drygt tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning inom industrin.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali