Utsläppen av flyktiga organiska ämnen, NMVOC, till luft har minskat med drygt 60 procent sedan 1990. Orsaken är främst minskade utsläpp från inrikes transporter.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont