Halterna av bly i grundvatten har minskat efter 1997 och är generellt låga i hela Sverige. Detta beror på minskade halter av bly i nedfallet från luftföroreningar. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2020Sidansvarig: Åsa Andersson