Under 2018 genererades 35,2 miljoner ton avfall i Sverige, varav 2,9 miljoner ton var farligt avfall. Hushållen stod för 4,5 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 440 kilogram avfall per person. Uppgifterna på denna sida avser genererade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2020Sidansvarig: Agnes Willén