År 2018 behandlades i Sverige sammanlagt 35,2 miljoner ton avfall, varav 3,1 miljoner ton farligt avfall. Av dessa materialåtervanns 25 procent, medan 58 procent behandlades genom annan återvinning och 17 procent bortskaffades. Uppgifterna på denna sida avser behandlade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2020Sidansvarig: Agnes Willén