Återvinning av elutrustning, batterier, bilar och däck

Producenter ansvarar för att, inom de områden producentansvar råder, samla in och ta omhand uttjänta produkter. Nedan framgår hur mycket elutrustning, batterier, bilar och däck som samlas in respektive återvinns i Sveriges genom producentansvar.