Fakta om textilavfall

Mycket av den textil som köps i Sverige används och förbrukas i snabb takt. Textilavfall som hamnar i soporna förbränns och materialet går förlorat.