Mat och dryck i avloppet

Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton flytande mat och dryck via avloppet varje år. Det motsvarar cirka 26 kilogram per person.