Avfallsstatistik för utvalda flöden

Statistikbladen om import och export av avfall, farligt avfall, bygg-och rivningsavfall och hushållsavfall är ett komplement till rapporten Avfall i Sverige 2018.