Scenario ger viktig bild av framtida luftföroreningar

Vartannat år tar Naturvårdsverket fram ett scenario över hur utsläppen av luftföroreningar kommer att utvecklas i framtiden. Scenariot är viktigt bland annat för att kunna följa upp Sveriges internationella åtaganden för att minska våra utsläpp.