Sveriges territoriella utsläpp 2020 (preliminära)

Pandemin bidrog till en rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020. Utsläppen minskade med 6,8 procent jämfört med 2019.