Att de globala utsläppen nu börjar minska i hög takt är avgörande för att det ska gå att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen långt under två grader och fortsätta ansträngningarna att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå, vilket är målet enligt Parisavtalet.

Sidan senast uppdaterad: 7 april 2021Sidansvarig: Joel Bengtsson