Konsekvenser för teknisk infrastruktur

Den tekniska infrastrukturen, såsom vägar, järnvägar, bebyggelse, och VA-system, påverkas av klimatet.