Om kartverktyget Skyddad natur

Välkommen att använda kartverktyget Skyddad natur. Här finns alla nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden.