Miljösignaler 2018 - Vatten är liv

Europas floder, sjöar och hav står under press från föroreningar, överutnyttjande och klimatförändringar. Frågan är hur vi kan säkra denna livsnödvändiga resurs. Miljösignaler är en årlig rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA).