Miljöövervakningsdata

Halten av olika ämnen mäts regelbundet i luften, vattnet, marken och i växter, djur och människor. Här kan du hämta data från miljöövervakningen.