Tillgänglighet för Medelstora förbränningsanläggningar, e-tjänst för att lämna in uppgifter

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2020Sidansvarig: Rikard Johansson