Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Här presenteras 15 av de orkidéarter som finns i Sverige. ISBN 91-620-9403-3.