Kommunens arbete med invasiva växtarter

Ett kunskapsstöd. ISBN 978-91-620-8876-7.